Academic Council

 

SRI. S. PARTHASARATHY

President, ACADEMIC COUNCIL

MEMBERS
 • SRI. C.N.V. ANNAMALAI, TREASURER
 • SRI. CHAVAKULA NARASIMHAMURTHY, HYDERABAD
 • SRI. K.B. SIVARAMAKRISHNA, GUNTUR
 • SRI. L. MADHUSUDHAN, KADAPA
 • SRI. MOHD. ABDUL RAHMAN, JANGAON
 • SMT. M. SITALAKSHMI
 • SRI. V. AJAY KUMAR, MACHAVARAM
 • SMT. V. ANURADHA, HYDERABAD
 • SRI. K.B. BYALI, KOPPAL DT.
 • SRI. BAIG SAMUD ABDUL, BELGAUM DIST.
 • SRI. A.S. NARAYANAN, MYSORE
 • SRI. J.Y. ABDUL RAZACK, DAVANGERE DIST
 • SRI. G.B. PARAMESWARAPPA, CHITRADURGA DIST
 • SRI. GOPI CHERUVANNUR, KOZHIKODE
 • SRI. HAMEED .N, MALAPPURAM DT
 • SRI. MADHU .K.R, KOZHIKODE
 • SRI. PRASAD .K.R, MANJERI
 • SRI. SAJEEV .M, CALICUT
 • SMT. GIRIJA .V.K, COCHIN
 • SRI. TAMPAN .T, KASARGOD
 • SRI. I. VELLADURAI, NEYVELI
 • SRI. P. SUBRAMANIAN, MADURAI
 • SRI. M.L. RAVINDRACHARI, MADURAI
 • SRI. G. ANANTHA NARAYANAN, SALEM
 • SRI. J.S. KRISHNAMURTHY, PONDICHERRY
 • SMT. N. ARAVINDANAYAKI, SRIRANGAM
 • SRI. T. BALU, TRICHY
 • SRI. S. SATHYANARAYANAN, CHENNAI
 • DR. K. MURALI, CHENNAI
 • SMT. R. REVATHY, CHENNAI
 • SRI. C. SOMASUNDARAN, CHENNAI
 • SMT. A. REVATHY, CHENNAI
 • SRI. A.H. BELLARY, GADAG
 • SRI. P.A. RADHAKRISHNAN, THALASSERY
 • SRI JAYAKARAN .R, SALEM
 • Dr. P.R. VASUDEVAN, CHENNAI
 • SRI. R. KRISHNAMURTHY, CHENNAI
 • M.R. ATTAR, SHIMOGA
 • Dr. VEERABHADRAPPA PUJAR, DAVANGERE
 • PROVINCIAL SECRETARIES
 • SRI C.S.HOSEGOWDER, D B H P SABHA-ANDHRA
 • SRI.K.VIJAYAN, D B H P SABHA-KARNATAKA
 • SRI. M.G. GUTTAL, D.B.H.P.SABHA – TAMILNADU
 • SRI G.V. HIREMATH, D B H P SABHA-KERALA